ALEKSANDRA STEPANÓW

Senior Associate
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Wykształcenie:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Instytut Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Główny zakres doradztwa:

  • prawo cywilne
  • prawo handlowe i prawo spółek
  • prawo europejskie i prawo prywatne międzynarodowe
  • prawo procesowe i międzynarodowe prawo procesowe
  • prawo upadłościowe
  • prawo bankowe

Języki:
polski, niemiecki, angielski, włoski

Dane kontaktowe:
a.stepanow@urbanek-law.pl

Pozostałe informacje:
Doktorantka w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Współautorka książki Europejskie Prawo Finansowe (C.H. Beck, Warszawa, maj 2013).
Autorka szeregu artykułów w ?Studiach Niemcoznawczych? o relacji między prawem a literaturą oraz o Karlu Krausie.