PIOTR SKOWRON

Senior Associate
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Wykształcenie:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (studia w toku)

Główny zakres doradztwa:

  • prawo antymonopolowe i prawo konkurencji
  • prawo handlowe i prawo spółek
  • prawo pracy
  • prawo podatkowe
  • prawo prasowe

Języki:
polski, niemiecki, angielski

Dane kontaktowe:
p.skowron@urbanek-law.pl

Pozostałe informacje:
Członek Stowarzyszenia Mensa Polska