FINANSOWANIE INWESTYCJI

Prawnicy Kancelarii doradzają przy zawieraniu i renegocjowaniu umów kredytowych i ustanawianiu zabezpieczeń oraz przy innych zagadnieniach o charakterze finansowym.

Nasze doświadczenie:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów kredytowych oraz związanej z nimi dokumentacji, a także nadzorowanie czynności przewidzianych w tych umowach,
  • opiniowanie umów kredytowych podlegających prawu obcemu z punktu widzenia prawa polskiego (w tym kredytów konsorcjalnych przekraczających 500 mln euro),
  • doradztwo co do skutków podatkowych umów kredytowych,
  • przygotowywanie i negocjowanie (zarówno ze strony banków jak i kredytobiorców) umów ustanawiających zabezpieczenia rzeczowe oraz uczestnictwo w postępowaniach sądowych dotyczących ustanowienia tych zabezpieczeń,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów ustanawiających zabezpieczenia osobiste, w tym zwłaszcza poręczeń i gwarancji na pierwsze żądanie, ze strony banków jak i kredytobiorców,
  • doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia oraz przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości,
    a także reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym,
  • doradztwo przy stosowaniu rachunków powierniczych (escrow account),
  • doradztwo z zakresu prawa dewizowego, w tym uzyskiwanie zezwoleń dewizowych.