Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji zajmując się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji (M&A) oraz zagadnieniami dotyczącymi praktyk uznawanych za nadużywanie pozycji dominującej. Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy również problematyka dotycząca realizacji zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, dotycząca czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Nasze doświadczenie:

  • dokonywanie analiz planowanych oraz podjętych przez Klientów działań, w celu oceny ich zgodności z przepisami regulującymi czyny nieuczciwej konkurencji, prowadzenie negocjacji i reprezentacja Klientów w sporach na tym tle,
  • zgłaszanie Prezesowi UOKiK zamiaru dokonania koncentracji, w tym przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem (analiza rynków właściwych, przygotowywanie WID) oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu przed UOKiK,
  • sporządzanie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących realizacji obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentacja Klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji,
  • reprezentacja Klientów przed UOKiK w sprawach związanych z podejrzeniem dokonania czynu nieuczciwej konkurencji,
  • dokonywanie bieżącej oceny planowanych działań marketingowych naszych Klientów z punktu widzenia zgodności z przepisami o czynach nieuczciwej konkurencji.