Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy obejmujące wszystkie problemy relacji pracownik-pracodawca, jakie mogą wynikać w trakcie nawiązania, trwania, jak i po zakończeniu stosunku pracy.

Nasze doświadczenie:

  • doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej, umów o szkolenie itp. oraz wszelkich innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
  • przygotowywanie i negocjacje umów dla członków organów spółek i kadry kierowniczej, w tym umów o pracę z członkami zarządu oraz przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menedżerskich,
  • doradztwo w zakresie zmiany oraz rozwiązywania umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich, w tym w szczególności doradztwo przy rozwiązywaniu umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
  • doradztwo w zakresie skutków przejęcia zakładu pracy, w tym przygotowywanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów wymaganych przez przepisy prawa pracy, w tym regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania,
  • reprezentacja procesowa w sprawach pracowniczych, w tym zwłaszcza reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych z członkami kadry menedżerskiej,
  • doradztwo w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce,
  • doradztwo w zakresie powoływania rad pracowników, w tym także kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do powołania i funkcjonowania rady pracowników.