Doradztwo Kancelarii obejmuje również obszar związany z ochroną własności intelektualnej. Nasi prawnicy doradzają w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w dziedzinie własności przemysłowej, jak też w zakresie szeroko rozumianego prawa technologii informacyjnych, w tym zwłaszcza prawa Internetu. Szczególne doświadczenia Kancelaria uzyskała w branży wydawnictw prasowych, w marketingu dóbr konsumpcyjnych oraz w branży mediów elektronicznych.

Nasze doświadczenie:

 • przygotowywanie umów przeniesienia oraz umów licencyjnych dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych,
 • przygotowywanie umów przeniesienia praw ochronnych na znak towarowy oraz umów licencyjnych na używanie znaków towarowych,
 • doradztwo przy procedurze uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy, w tym również pomoc prawna przy zastrzeganiu znaków towarowych na terytorium UE,
 • reprezentowanie Klientów w sporach wynikłych z naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej,
 • opracowywanie umów agencyjnych, sponsorskich, umów o świadczenie usług reklamowych oraz umów dotyczących praw do wizerunku,
 • opracowywanie umów o przeprowadzenie konkursów oraz programów lojalnościowych wraz
  z przygotowywaniem regulaminów tych konkursów i programów,
 • opiniowanie kampanii reklamowych oraz materiałów reklamowych pod względem ich zgodności
  z prawem, dobrymi obyczajami, jak też zasadami uczciwego obrotu i ograniczeniami w reklamie,
 • opiniowanie zgodności z prawem reklam prasowych,
 • tworzenie ram prawnych – w szczególności opracowywanie regulaminów – funkcjonowania serwisów internetowych,
 • bieżące doradztwo na rzecz podmiotów świadczących swe usługi w Internecie (portale informacyjne, sklepy internetowe), w szczególności w zakresie prawa konkurencji, prawa ochrony konsumenta oraz prawa ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w Internecie,
 • doradztwo przy transakcjach kupna/sprzedaży serwisów internetowych oraz reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących domen internetowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony prywatności w Internecie,
 • doradztwo przy negocjowaniu i opracowywaniu umów dotyczących tworzenia, wdrażania, testowania i eksploatacji programów komputerowych, projektowania i obsługi stron internetowych i innych serwisów multimedialnych.