Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Świadczymy usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji zajmując się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji (M&A).

Kancelaria świadczy również usługi związane z zagadnieniami dotyczącymi praktyk uznawanych za nadużywanie pozycji dominującej, jak też zagadnieniami związanymi z uprawnieniami konsumentów.

ZAKRES DORADZTWA:

  • dokonywanie analiz planowanych oraz podjętych przez Klientów działań, w celu oceny ich zgodności z przepisami regulującymi czyny nieuczciwej konkurencji, prowadzenie negocjacji i reprezentacja Klientów w sporach na tym tle;
  • zgłaszanie Prezesowi UOKiK zamiaru dokonania koncentracji, w tym przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu przed UOKiK;
  • dokonywanie analiz w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów prawa konkurencji, zwłaszcza w zakresie zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej, a ponadto reprezentowanie Klientów wobec Prezesa UOKiK w powyższym zakresie;
  • sporządzanie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących realizacji obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentacja Klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentacja Klientów przed UOKiK oraz Inspekcją Handlową;
  • dokonywanie bieżącej oceny planowanych działań marketingowych naszych Klientów z punktu widzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.