Fuzje i przejęcia, proces inwestycyjny
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć oraz przygotowania inwestycji.

Nasze doświadczenie obejmuje wszelkie typy transakcji z zakresu M&A, w tym m.in. transakcje sprzedaży udziałów lub akcji, transakcje sprzedaży składników majątku, w tym także transakcje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

ZAKRES DORADZTWA:

  • pomoc prawna przy ustalaniu struktury prawnej transakcji;
  • badanie stanu prawnego podmiotów łączących się lub podmiotów przejmowanych (due diligence);
  • kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części, badanie stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence);
  • asysta prawna przy negocjacjach i przygotowywaniu umów transakcyjnych, przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej takiej jak np. dokumentacja dotycząca finansowania i zabezpieczeń, przygotowywanie umów wspólników itd.;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek kapitałowych;
  • reprezentowanie Klientów przed Prezesem UOKiK w postępowaniach dotyczących zezwoleń niezbędnych do realizacji fuzji lub przejęcia, w tym przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów kredytowych, jak też umów ustanawiających zabezpieczenia rzeczowe, a także nadzorowanie czynności przewidzianych w tych umowach;
  • doradztwo przy stosowaniu rachunków powierniczych (escrow account);
  • doradztwo w zakresie skutków przejęcia zakładu pracy, w tym przygotowywanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy oraz reprezentacja Klientów w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi.