Prawo nieruchomości oraz najem komercyjny
Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w transakcjach związanych z nabywaniem, zbywaniem oraz zagospodarowaniem nieruchomości. Prawnicy Kancelarii wspierają Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Kancelaria świadczy także usługi doradztwa przy najmie komercyjnym nieruchomości i to zarówno po stronie najemcy, jak i po stronie podmiotów wynajmujących.

ZAKRES DORADZTWA:

  • wsparcie Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od wyboru lokalizacji, obsługa procesu budowlanego i procesu komercjalizacji;
  • analiza zgodności inwestycji z przepisami zagospodarowania przestrzennego;
  • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
  • przygotowywanie umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości;
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi nabycie nieruchomości oraz związana z tym obsługa prawna finansowania obejmująca m.in. przygotowanie dokumentów dotyczących ustanawiania zabezpieczeń;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu powierzchni w centrach handlowych, budynkach biurowych czy w parkach logistycznych i to zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy;
  • doradztwo w zakresie procesu budowlanego;
  • sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz umów o generalne wykonawstwo.