Dane osobowe
Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Kancelaria oferuje Klientom stałe wsparcie w zakresie ukształtowania zgodnego z prawem procesu przetwarzania danych osobowych.

ZAKRES DORADZTWA:

  • przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence) w zakresie przetwarzania danych osobowych, identyfikacja ryzyk prawnych;
  • kompleksowe wdrażanie RODO;
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (np. polityk prywatności, klauzul informacyjnych, umów powierzenia przetwarzania danych, polityk i dokumentów wewnętrznych dotyczących zasad przetwarzania danych itp.);
  • dostosowywanie procesów biznesowych do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie zasad przetwarzania danych osobowych w sklepach internetowych, przy kampaniach reklamowych i informacyjnych, w trakcie organizacji eventów itp.;
  • opracowanie zasad przetwarzania danych przy transferach danych osobowych w ramach grup kapitałowych;
  • bieżące wsparcie inspektora ochrony danych, w tym wsparcie przy zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych;
  • szkolenia w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.