Prawo pracy
Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy obejmujące wszystkie problemy relacji pracownik-pracodawca, jakie mogą wynikać w trakcie nawiązania, trwania, jak i po zakończeniu stosunku pracy.

Doradzamy również w zakresie nawiązywania współpracy w ramach innych form prawnych, w tym przede wszystkim na podstawie umów cywilnoprawnych.

ZAKRES DORADZTWA:

  • doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej, umów o szkolenie itp. oraz wszelkich innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy;
  • przygotowywanie i negocjacje umów dla członków organów spółek i kadry kierowniczej, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menedżerskich;
  • doradztwo w zakresie zmiany oraz rozwiązywania umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich, w tym w szczególności doradztwo przy rozwiązywaniu umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą;
  • doradztwo w zakresie skutków przejęcia zakładu pracy, w tym przygotowywanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych;
  • przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów wymaganych przez przepisy prawa pracy, w tym regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • reprezentacja procesowa w sprawach pracowniczych.