Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych
Kancelaria dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie prawa prasowego oraz zagadnień ochrony dóbr osobistych.

W ramach tej specjalizacji świadczyliśmy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media.

ZAKRES DORADZTWA:

  • analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych;
  • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację sprostowań prasowych;
  • pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowywanie odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego oraz przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
  • dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań prasowych oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym.