Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć. Nasze doświadczenie obejmuje wszelkie typy transakcji z zakresu łączenia i przejmowania różnych podmiotów, w tym m.in. transakcje nabycia i zbycia udziałów lub akcji, transakcje nabycia i zbycia składników majątku, w tym także transakcje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Nasze doświadczenie:

 • pomoc prawna przy ustalaniu struktury prawnej transakcji połączenia lub przejęcia, w tym analiza podatkowa przyjętych rozwiązań,
 • badanie stanu prawnego podmiotów łączących się lub podmiotów przejmowanych (due diligence),
 • kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części,
 • asysta prawna przy negocjacjach i przygotowywaniu umów transakcyjnych, przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej takiej jak np. dokumentacja dotycząca finansowania i zabezpieczeń, przygotowywanie umów wspólników itd.,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia spółek kapitałowych obejmujące m.in. sporządzanie odpowiednich uchwał,
 • wyliczanie parytetu wymiany udziałów/akcji, sporządzanie planu połączenia oraz reprezentację przed sądem rejestrowym,
  analiza przedsięwzięć, w tym fuzji i przejęć przeprowadzanych poza granicami Polski, pod względem wymogów prawa antymonopolowego,
 • reprezentowanie Klientów przed Prezesem UOKiK w postępowaniach dotyczących zezwoleń niezbędnych do realizacji fuzji lub przejęcia, w tym przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem (analiza rynków właściwych, przygotowywanie WID) oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie Klientów przy uzyskiwaniu niezbędnych w ramach danej transakcji zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie skutków przejęcia zakładu pracy, w tym przygotowywanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy oraz reprezentacja Klientów w relacjach z pracownikami
  i związkami zawodowymi.