Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w transakcjach związanych z nabywaniem, zbywaniem oraz zagospodarowaniem nieruchomości.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje między innymi:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • przygotowywanie umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi nabycie nieruchomości oraz związana z tym obsługa prawna finansowania obejmująca m.in. przygotowanie dokumentów dotyczących ustanawiania zabezpieczeń dla nabywców nieruchomości i instytucji finansujących,
  • uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu powierzchni w centrach handlowych zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy,
  • doradztwo w zakresie procesu budowlanego,
  • sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz umów
    o generalne wykonawstwo,
  • doradztwo obejmujące kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego.