Piotr Skowron

Radca Prawny

Partner
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie


WYKSZTAŁCENIE:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


GŁÓWNY ZAKRES DORADZTWA:

  • prawo nieruchomości
  • prawo pracy
  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • fuzje i przejęcia
  • prawo spółek


JĘZYKI:

polski, niemiecki, angielski

 

p.skowron@urbanek-law.pl

tel.: +48 22 440 12 60

Piotr Skowron