Kancelaria dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie prawa prasowego oraz zagadnień ochrony dóbr osobistych. Doradztwo w tej dziedzinie należy do głównych specjalizacji Kancelarii.
W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media.

Nasze doświadczenie:

 • analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych,
 • pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzanie wniosków
  o udostępnienie informacji publicznej, przygotowywanie odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego oraz przygotowywanie skarg na bezczynność organu administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku odmowy wydania decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej,
 • dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań
  i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę
  i zniesławienie,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym.